FINANCIEEL JAARVERSLAG DE BRUG NOORD-GRONINGEN 2021

Resultatenoverzicht lopende rekening:
Beginsaldo 01-01-2021: € 9.707,80
Inkomsten: 

Uitgaven:

 
Contributie: € 6.007,50
Vriendenloterij € 543,90
Spaar voor je club actie Plus € 403,00
Restitutie Special Olympics € 1.655,96
Totaal € 8.610,36
 
Afdracht contributie aan De Brug provincie Groningen € 1.752,50
Huur zwembad (zwemmen)* € 1.512,50
EHBO (zwemmen)* € 180,00
Huur De Fakkel (sjoelen/darten) € 702,66
Huur sporthal Eelwerd (Sportinstuif)* € 210,00
Vergoeding trainer (Sportinstuif)* € 192,00
Huur sporthal Midstars (Tafeltennis)* € 285,60
Kosten website € 135,00
Kosten boekhoudprogramma Snelstart € 217,80
Diversen € 267,13
Bankkosten € 184,44

* = Door corona maar half jaar in rekening gebracht
Totaal: € 5.639,63
Resultatenoverzicht spaarrekening Rabo Bedrijfsspaarrekening € 6,69
Eindsaldo 31-12-2021: € 12.685,22
Resultatenoverzicht spaarrekening Rabo Bedrijfsspaarrekening € 6,69
Eindsaldo 31-12-2021: € 12.685,22