ANBI

Bestuurlijke en financiële verantwoording De Brug Noord-Groningen

Stichting De Brug Noord-Groningen, is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) door de Belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 816645619. Dit is van belang, omdat sinds 1 januari 2008 giften aan goede doeleninstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen zijn als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

Financiële verantwoording

De financiële en inhoudelijke verantwoording kunt u terugvinden in het Financieel Verslag van De Brug Noord-Groningen elders op de site.

Bestuurlijke samenstelling.

Voor de samenstelling van het bestuur De Brug Noord-Groningen, zie elders op de site.

Beloningsbeleid.

De Brug Noord-Groningen kent geen beloningsbeleid anders dan in natura. Voor cliënten en vrijwilligers wordt 1x per jaar een “gezellige avond” georganiseerd als dank voor de vrijwillige inzet.

Alles gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan De Brug Noord-Groningen.

Sport en bewegen geeft een zinvolle invulling aan het leven, ook voor mensen met een
(verstandelijke) handicap en maakt het mogelijk om op actieve wijze te socialiseren en
integreren met reguliere sportbeoefenaren.

Doelstelling van De Brug Noord-Groningen is daarom:

Een actieve bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van deze zinvolheid van het
leven en streeft daar waar het mogelijk is naar organisatorische integratie.
De plannen daarvoor zijn als volgt:
Een nieuwe missie, visie en doelstellingen voor de stichting, namelijk:
Visie
Sport en bewegen maakt mensen met een handicap “fit” voor het leven
Missie
De Brug Noord-Groningen is dé organisatie die sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke handicap mogelijk maakt.